Gdzie nosimy oznakę związkową ?

W związku z nieprecyzyjnymi przepisami dotyczącymi zasad noszenia oznak na umundurowaniu zawartymi w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 25.03.2016 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej pojawiły się w niektórych Placówkach problemy z interpretacją przepisów i zasad noszenia oznaki związkowej. W celu uspokojenia nastrojów i ostatecznego rozstrzygnięcia tego tematu Zarząd Oddziałowy zwrócił się do Zastępcy Komendanta NoOSG ds. logistycznych o interpretację i wykładnie wspomnianych przepisów oraz uzyskanie prawidłowych zasad noszenia oznaki związkowej.