KOMUNIKAT

W dniach 10-11 maja 2019 r. odbyła się Oddziałowa Konferencja Sprawozdawcza Delegatów Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG prz Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej.

Konferencja odbyła się w Krośnie Odrzańskim w restauracji “Kuźnia Smaku”.

W konferencji udział wzięli delegaci z Zarządów Terenowych oraz zaproszeni goście:

– Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa

– Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Dariusz Rubach

– Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Mariusz Tyl

– Przedstawiciel EKU Marcin Kowalik.

Na podsumowanie i uroczysty obiad zaproszony został Komendant Nadodrzańskiego Oddziału SG Gen.bryg.SG Wojciech Skowronek.

Konferencja podsumowała pracę Zarządu Oddziałowego od 21.04.2017 r do 10.05.2019 r., swoje sprawozdania przedstawili Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy NoOSG Tomasz Deszcz, sprawozdanie finansowe Wiceprzewodniczący ZO NSZZ FSG przy NoOSG Tomasz Stefaniak oraz Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej Roman Szlachetka. Sprawozdania przyjęte zostały bez uwag.

Bieżące działania Związku przedstawił w swoim wystąpieniu Przewodniczący ZG Marcin Kolasa.

Przedstawiciel naszego brokera Marcin Kowali przedstawił aktualną ofertę ubezpieczeniową skierowaną do naszych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

W imieniu własnym oraz Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadodrzańskim Oddziale SG dziękuję wszystkim przybyłym delegatom oraz zaproszonym gościom za udział w naszej konferencji.

Przewodniczący

Zarządu Oddziałowego

NSZZ FSG przy Nadodrzańskim Oddziale SG

w Krośnie Odrzańskim

Tomasz Deszcz