Korzystne zmiany przepisów

W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. 897 z dnia 20 maja 2020 r.) nastąpiły istotne zmiany dotyczące przeglądania akt postępowania dyscyplinarnego oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Par. 17 ust 1 pkt 3 daje obecnie obwinionemu funkcjonariuszowi możliwość wykonania kopi akt postępowania.