Nowy Program Grupowego ubezpieczenia na życie dla emerytowanych Funkcjonariuszy i emerytowanych Pracowników Cywilnych Straży Granicznej (WOP)

Szanowni Państwo,  

Z przyjemnością informujemy, że NSZZ FSG we współpracy  z ZEiR SG  i brokerem WDB S.A. zakończył  z sukcesem trwające od kilku miesięcy negocjacje dotyczące nowego Programu Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Emerytowanych Funkcjonariuszy i Emerytowanych Pracowników Cywilnych Straży Granicznej (WOP) oraz Ich Współmałżonków/Partnerów i Pełnoletnich Dzieci w PZU Życie.

Największą zaletą nowego programu jest możliwość przystąpienia do ubezpieczenia osób do 76 roku życia  i pozostania w nim w pełnym zakresie do ukończenia 77 lat. Osobom po 77 urodzinach  przysługuje prawo do Indywidulnej Kontynuacji. Nowe warunki to zdecydowanie wyższe świadczenia we wszystkich wariantach, skrócony do 2 dni minimalny czas pobytu w szpitalu (w chwili obecnej są to 4 dni), 22 jednostki chorobowe w zakresie ciężkich chorób w każdym z wariantów, 610 podlegających wypłacie zabiegów operacyjnych podzielonych na 5 klas operacji oraz wiele innych, korzystnych dla ubezpieczonych zmian.

Nowe warunki ubezpieczenia zaczynają funkcjonować od dnia 1 czerwca 2021 roku.

Program przeznaczony jest wyłącznie dla osób obecnie korzystających z Grupowego Ubezpieczenia na życie w PZU Życie.

   Wszystkie osoby aktualnie ubezpieczone w polisach dla emerytów Straży Granicznej w PZU Życie mogą   w dacie 1 czerwca, 1 lipca i 1 sierpnia 2021 roku przystąpić bez karencji do nowego programu.

Zniesienie karencji dotyczy również wszystkich obecnie ubezpieczonych w PZU Życie funkcjonariuszy
i pracowników cywilnych przechodzących na emeryturę i przystępujących do programu dla Emerytów Straży Granicznej w PZU Życie  z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia (bez przerwy w ubezpieczeniu).

W załączeniu przesyłamy Państwu ulotkę z nowymi wariantami ubezpieczenia, Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz deklarację do wydruku, uzupełnienia i podpisania.

Od 1 czerwca 2021 zapis do aktualnie obowiązujących wariantów nie będzie możliwy, aktualny program wygasa z dniem 31.07.2021 roku. Zachęcamy już teraz to składania przez Państwa nowych druków deklaracji.

Osoby chcące już od 1 czerwca 2021 roku korzystać z nowego zakresu ubezpieczenia prosimy o wysyłanie oryginałów deklaracji do dnia 24 maja 2021 roku na adres naszego biura.

Wszystkie dodatkowe pytania i wątpliwości możecie Państwo kierować bezpośrednio do Zespołu Ubezpieczeń Grupowych:

WDB S.A. : ul. Migdałowa 4 lok. 28 , 02-796 Warszawa

Natpoll Business Center, Klatka C, 2 piętro

Tel.: 22 628 46 41, Tel. kom.: 885 390 900,

e-mail: ubezpieczeniaemeryci@wdbsa.pl