Komunikat Wiceprzewodniczącego NSZZ FSG przy NoOSG

W dniu 16 marca 2020 r. w związku z informacjami dot. przypadku pozytywnego testu na COVID 19 u jednego z funkcjonariuszy z PSG w Legnicy rozmawiałem z płk SG Tomaszem Michalskim p.o. Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straż Granicznej.

Celem rozmowy miało być ustalenie okoliczności zajścia oraz szczegółów działań podjętych przez dowództwo zarówno na szczeblu PSG jak też OSG.

Komendant potwierdził fakt wystąpienia u funkcjonariusza SG z PSG w Legnicy wirusa COVID-19. Przekazał również informację, że decyzją Inspektora Sanitarnego MSWiA funkcjonariusze SG którzy mieli kontakt podczas pełnienia służby z zakażonym zostali poddani kwarantannie (2 osoby z PSG Legnica i 1 osoba z PSG Zgorzelec). Potwierdził również, że jeden funkcjonariusz z PSG ze Zgorzelca z własnej inicjatywy wykonał telefon do Inspektora Sanitarnego MSWiA celem przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego. Jak się później okazało, funkcjonariusz ten jak również jego rodzina objęci zostali kwarantanną.

Komendant NoOSG poinformował, że polecił Komendantowi PSG w Zgorzelcu przekazanie informacji dot. ww. przypadku dla podległych funkcjonariuszy oraz jeżeli funkcjonariusz stwierdzi, że w trakcie pełnionej służby mogło dojść do zarażenia poprzez bliski kontakt z osobą zarażoną należy o tym fakcie poinformować Komendanta PSG i skontaktować się z Inspektorem Sanitarnym MSWiA. Komendant podkreślił, że decyzję o odbyciu kwarantanny wydaje Inspektor Sanitarny MSWiA na podstawie wywiadu epidemiologicznego.

Rozmawiałem telefonicznie także z Panią Inspektor Sanitarnym MSWiA woj. Dolnośląskiego która przekazała następujące informacje:

– o wszczęciu procedury kwarantanny wobec funkcjonariuszy SG z PSG Legnicy i Zgorzelca;

– procedurą objęte zostają osoby wyłonione na podstawie przeprowadzonego wywiadu epidemiologicznego z osobą zakażoną  – nie na podstawie jakichkolwiek list od pracodawcy;

– poleciła Komendantowi PSG w Zgorzelcu przekazać informację dla funkcjonariuszy SG którzy mieli kontakt z osobą poddaną kwarantannie aby monitorowali swój stan zdrowia (mierzenie temperatury ciała dwa razy na dobę). W przypadku niepokojących zmian ze stanem zdrowia o bezpośredni kontakt z Inspektorem Sanitarnym MSWiA.

Ponadto w rozmowie z Przewodniczącym ZT w Zgorzelcu przekazałem polecenie aby dotarł do osób pełniących wspólnie służbę z funkcjonariuszem z PSG w Legnicy aby same dzwoniły do Inspektor Sanitarnym MSWiA woj. Dolnośląskiego z informacją o podejrzeniu zakażenia się wirusem COVID-19 w związku z bliskim kontaktem z osobą zarażoną.

O zaistniałym postępowaniu poinformowany został także Przewodniczący Zarządu Głównego Marcin Kolasa.

Wiceprzewodniczący
ZO NSZZ FSG przy NoOSG

Tomasz Stefaniak

Dane do kontaktu z Państwowym Inspektorem Sanitarnym MSWiA:

1 . Andrzej JANCEWICZ
Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA na obszarze województwa lubuskiego
65-044 ZIELONA GÓRA ul. Wazów 42
tel. (68) 452-77-26
kom. 601-862-322 e-mail: ajancewicz@pismswia.pl

2. Justyna DROZDOWSKA
Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA na obszarze województwa dolnośląskiego
50-233 WROCŁAW, ul. Ołbińska 32
tel. (71) 798-46-19
kom. 601-861-770 e-mail: jdrozdowska@pismswia.pl

3. Beata NOWACKA-JUSKA
Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA na obszarze województwa wielkopolskiego
60-631 POZNAŃ, ul. Dojazd 34
tel. (61) 846-47-46
kom. 601-862-340 e-mail: bjuska@pismswia.pl