Podziękowania dla firmy RTcom

Zarząd Oddziałowy przy NoOSG w Krośnie Odrzańskim pragnie podziękować firmie RTcom s.c. za ufundowanie i przekazanie Zarządowi w postaci darowizny 1500 szt. maseczek chirurgicznych. Maseczki na pewno przyczynia się do poprawy warunków służby podczas walki z epidemią COVID-19. Przewodniczący Zarządu Oddziałowego przekazał maseczki na ręce Komendanta Oddziału, celem rozdystrybuowania dla funkcjonariuszy SG pełniących służbę w naszym Oddziale.