Podziękowania od funkcjonariuszy PSG w Zgorzelcu

W imieniu członków Zarządu Terenowego NSZZ FSG przy PSG w Zgorzelcu przewodniczący kol. Sławomir Chrabąszcz podziękował władzom samorządowym za pomoc przy realizacji przywrócenia kontroli w związku z epidemią COVID-19. Podziękowania w formie ryngrafów zostały złożone na ręce Pana Rafała Gronicza – Burmistrza Miasta Zgorzelec, Pana Artura Bielińskiego – Starosty Powiatu zgorzeleckiego, Pana Piotra Machaja – Wójta Gminy Zgorzelec. Była to także okazja do podziękowania właścicielom restauracji ” U Generała” za dobre serce okazane wszystkim funkcjonariuszom.