Pomoc finansowa WDB SA oraz Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy NoOSG w Krośnie Odrzańskim  podjął uchwałę o przekazaniu środków finansowych na doraźną pomoc dla funkcjonariuszy biorących udział w tym bardzo ważnym przedsięwzięciu. W tym miejscu serdecznie dziękujemy naszemu brokerowi ubezpieczeniowemu Spółce WDB S.A. za przekazanie dodatkowych środków finansowych dla naszych funkcjonariuszy.