Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziałowego

W dniu 19.11.2019 w siedzibie Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy NoOSG w Krośnie Odrzańskim miało miejsce posiedzenie Prezydium Zarządu. Celem spotkania było wypracowanie tematów oraz koncepcja działania na ostatnie miesiące roku, a także omówienie zagadnień na najbliższe posiedzenie Zarządu w miesiącu grudniu.