Pożegnanie kol. Daniela Nowackiego

W dniu 26.02.2020 r. w Placówce Straży Granicznej w Tuplicach, odbyło się uroczyste pożegnanie funkcjonariusza z mundurem: st. chor. szt. SG Daniela Nowackiego . W uroczystości wzięła udział kadra kierownicza, funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Tuplicach mjr SG Leszek Onuchowski w ciepłych słowach podziękował za 23 lata rzetelnej i wzorowej służby życząc wszelkiej pomyślności , zdrowia na nowym etapie życia.

Przewodniczący ZT NSZZ FSG przy Placówce Straży Granicznej w Tuplicach Paweł Tychowski również podziękował za lata wspólnej służby jak również za zaangażowanie w sprawy pozasłużbowe dotyczące działalności związkowej wręczają Danielowi Nowackiemu symboliczny ryngraf. Życzył realizacji wszystkich planów w cywilu. Należy wspomnieć, że kolega Daniel Nowacki w latach 2005 – 2009 był Wice Przewodniczącym, a od 2009 do 2017 Przewodniczącym ZT NSZZ FSG przy Placówce Straży Granicznej w Tuplicach.

W imieniu całego Zarządu Oddziałowego serdecznie dziękujemy za wspólną pracę na rzecz Związku Zawodowego i życzymy dużo zdrowia na zasłużonej emeryturze.