Przejście na zasłużoną emeryturę naszego kolegi

W dniu 26.02.2021r. w Placówce Straży Granicznej w Tuplicach w ścisłym reżimie sanitarnym, odbyło się uroczyste pożegnanie funkcjonariusza z mundurem : st. chor. SG Marcina SKOWROŃSKIEGO.

W uroczystości wzięła udział kadra kierownicza, funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni. Komendant Placówki Straży Granicznej w Tuplicach mjr SG Leszek Onuchowski w ciepłych słowach podziękował za 19 lat rzetelnej i wzorowej służby życząc wszelakiej pomyślności, zdrowia na nowym etapie życia.

Przewodniczący ZT NSZZ FSG przy Placówce Straży Granicznej w Tuplicach kol. Paweł Tychowski również podziękował za lata wspólnej służby jak również za zaangażowanie w sprawy pozasłużbowe, dotyczące działalności związkowej wręczając kol. Marcinowi Skowrońskiemu symboliczny ryngraf. Życzył mu realizacji wszystkich planów w cywilu.