Spotkanie Wigilijne Zarządu Oddziałowego przy NoOSG

W dniach 13/14.12.2019 w Zieleńcu odbyło się zebranie Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej oraz członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. W trakcie posiedzenia podsumowano działalność Związku w 2019, a także przedstawiono plany i założenia do realizacji w roku 2020. Była to także okazja do podziękowania za pracę społeczną jaką od lat wspierał Związek kol. Rafał Karpiński, który zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego. Ważną częścią obrad było szkolenie i prezentacja mecenasa Dariusza Gutowskiego, w aspekcie prowadzonych postępowań dyscyplinarnych. Po obradach Zarządu odbyła się uroczysta kolacja wigilijna, podczas której podziękowano za owocną współpracę byłym Przewodniczącym Terenowym przy PSG Wrocław – Strachowice: kol. Grzegorz Dziaduś oraz kol. Mariusz Meier. Spotkanie było także okazją do podziękowania za całoroczną współpracę prezesowi WDB , naszemu brokerowi ubezpieczeniowemu Panu Piotrowi Kumiędze, Burmistrzowi Kłodzka Panu Michałowi Piszko, Komendantowi PSG w Kłodzku ppłk SG Piotrowi Piekarskiemu, Przewodniczącemu Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Śląskim Oddziale SG kol. Mariuszowi Wiśniewskiemu a także Pani Alicji Cichawie ze sprawną realizację naszych kalendarzy.