Stanowisko Central Związków Zawodowych w sprawie art. 15a

Poniżej zamieszczamy pismo jakie Centrala Związków Zawodowych przedstawiła w sprawie art. 15a w kontekście porozumienia z dnia 08.11.2018roku.

http://www.zzsflorian.pl/aktualnosci/2148-stanowisko-central-zwiazkow-zawodowych-w-sprawie-art-15a.html