Święto SG – PSG Tuplice

17.05.2019r. w z okazji Święta Straży Granicznej w Placówce Straży Granicznej w Tuplicach odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem funkcjonariuszy SG oraz pracowników cywilnych.Z okazji tej uroczystości komendant PSG w Tuplicach, mjr Leszek Onuchowski złożył funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym słowa uznania za wysiłek i zaangażowanie w realizację zadań, zmierzających do utrzymania wysokiego poziomu osiąganych wyników jak również życzył wszystkim sukcesów zawodowych oraz wytrwałości w realizacji nowych wyzwań.Ponadto pogratulował wyróżnionym i  mianowanym na wyższe stopnie i stanowiska służbowe.Prowadzący uroczystość Przewodniczący ZT NSZZ FSF przy Placówce Straży Granicznej w Tuplicach kolega Paweł Tychowski również pogratulował wszystkim awansowanym, mianowanym na wyższe stanowiska służbowe oraz wyróżnionym i nagrodzonym. Podziękował za zaangażowanie w sprawy pozasłużbowe dotyczące działalności związkowej. Po uroczystej zbiórce ZT NSZZ FSG przy PSG Tuplice zorganizował spotkanie połączone z obiadem w Barze „Nuta Smaku” w Centrum Olszyna.


Tychowski Paweł