UBEZPIECZENIA

Oferta Hestia OC i Ochrony prawnej

Program PZU grupowego ubezpieczenia na życie dla Funkcjonariuszy i Pracowników Straży Granicznej

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Funkcjonariuszy i Pracowników Straży Granicznej oraz ich Małżonków, Partnerów życiowych i Pełnoletnich Dzieci „Straż Graniczna 2015” przygotowany przez PZU Życie SA. 

  • dodane 3 nowe warianty z nowymi sumami ubezpieczenia,
  • świadczenie za pobyt w szpitalu płatny już od 3- go dnia w wyniku choroby oraz od 1- go dnia w związku z nieszczęśliwym wypadkiem,
  • rozszerzenie katalogu ciężkich chorób ubezpieczonego o boreliozę i wirusowe zapalenie wątroby typu B i C,
  • odpowiedzialność PZU Życie za śmierć ubezpieczonego w przypadku czynnego udziału w aktach terroru oraz za zdarzenia powstałe w wyniku masowych rozruchów społecznych, o ile udział w nich wynikał z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej,
  • nie stosowanie definicji “drogi” w związku z wypadkiem komunikacyjnym,
  • osoby ubezpieczone mają możliwość skorzystania z „dodatkowej ochrony życia” na bardzo preferencyjnych warunkach,
  • nowy dodatek do ubezpieczenia “Cztery Pory Roku” – umożliwiający dofinansowanie w 80% zakupu wybranych leków.