XV Nadzwyczajny Statutowy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ FSG

Dnia 26.02.2021 odbył się w formie zdalnej Krajowy Zjazd Delegatów, który podjął uchwały w zakresie:

– zatwierdzenia projektu nowego Statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

– przedłużenia kadencji delegatów oraz osób pełniących funkcję w organach Zarządów Terenowych, Zarządów Oddziałowych, Zarządzie Głównym, Terenowej Komisji Rewizyjnej, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Głównej Komisji Rewizyjnej na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i związanymi z tym obostrzeniami, wprowadzającymi zakaz organizowania wszelkiego rodzaju zebrań lub spotkań.