Zmiany kadrowe w NoOSG

Kolejne zmiany kadrowe w Nadodrzańskim Oddziale SG. W tym tygodniu Komendant NoOSG płk SG Tomasz Michalski powierzył obowiązki na stanowisku Komendanta Placówki SG we Wrocławiu-Strachowicach kpt. SG Rafałowi Karpińskiemu, naszemu koledze, byłemu Przewodniczącemu ZT przy PSG w Poznaniu oraz byłemu Wiceprzewodniczącemu ZO NSZZ FSG Gratulację !!! W tym miejscu należy podziękować i życzyć wszelkiej pomyślności dla odchodzącego na emeryturę ppłk SG Artura Malińskiego długoletniego członka NSZZ FSG.

Natomiast w PSG w Zgorzelcu obowiązki Komendanta Placówki zostały powierzone mjr SG Julii Mandeckiej. Nowym Komendantom życzymy sukcesów i dobrej współpracy ze stroną związkową.