Zmiany w Zarządzie Terenowym NSZZ FSG przy PSG w Legnicy

W dniu 29.01.2020 r. podczas zebrania Zarządu Terenowego NSZZ FSG przy PSG w Legnicy uchwalono wotum nieufności wobec obecnej Przewodniczącej. W związku z powyższym funkcję Przewodniczącego do czasu nowych wyborów pełni Wiceprzewodniczący kol. Mariusz Rupa. Zgodnie ze statutem Zarząd ma 3 miesiące na wybór nowego Przewodniczącego. W dniu 30.01.2020 r. na zaproszenie byłej Przewodniczącej odbyło się spotkanie związkowe, w którym uczestniczyli Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziałowego kol. Tomasz Deszcz oraz kol. Tomasz Stefaniak. Tematem spotkania było omówienie bieżącej sytuacji w Zarządzie Terenowym oraz zapoznanie członków z bieżącą działalnością Związku. W ocenie Przewodniczącego Oddziałowego zaistniała w ZT sytuacja związana z odwołaniem Przewodniczącej z pełnionej funkcji jest wyrazem złej współpracy pomiędzy kierownictwem Placówki, a funkcjonariuszami.